Ako je to s KPČ ak máte malé dieťa do 3 rokov? Sú nejaké výnimky?

Na túto častú otázku od zamestnancov vám prinášame spracovanú odpoveď od našej právničky.
Najprv si musíme ujasniť pojmy a to čo je to KPČ:

✅ Ide o Konto pracovného času, teda spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Takáto dohoda o KPČ musí byť písomná a nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.

✅ Teda pre vysvetlenie iba odborová organizácia, ktorá je oprávnená uzatvoriť kolektívnu zmluvu v podniku vie ovplyvniť zavedenie a spôsob uplatňovania KPČ.

Existuje však výnimka pre zamestnancov podľa §87 ods.3 Zákonníka Práce, ktorí majú KPČ iba ak uzatvoria individuálnu dohodu. Sú to :
✅ 1/ Zamestnanec so zdravotným postihnutím – Takýto zamestnanec na uplatnenie tejto výnimky svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.
✅ 2/ Tehotná žena- Takáto zamestnankyňa musí svojho zamestnávateľa písomne informovať o svojom stave a predložiť o tom lekárske potvrdenie.
✅ 3/ Žena alebo muž, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky – teda takýto zamestnanec sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Ale aj zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.

✅ Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámi, že sa trvale stará o dieťa.
Nevzniká teda automaticky ale zamestnanec musí oznámiť, že sa trvale stará o dieťa mladšie ako 3 roky z vyššie uvedených dôvodov. Rovnako aj zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

✅4/ Osamelý zamestnanec, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov – Takýto zamestnanec žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena alebo z iných vážnych dôvodov žije sám.

✴ Aké výnimky sú platné vo VW? ✴

V Dohode o KPČ zo dňa 26.8.2019, ktorú uzatvorilo MOV a zamestnávateľ sú výnimky vyjadrené v bode 3.2 v platnom znení:

✅ Dohoda o KPČ je záväzná pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Zamestnávateľ v tejto súvislosti berie na vedomie, že pre používanie KPČ u osobitných kategórii zamestnancov (t. j. u zamestnanca so zdravotným postihnutím; u tehotnej ženy; u ženy alebo muža, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky; u osamelého zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 18 rokov; u jedného z rodičov, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 18 rokov a obaja sú v pracovnom pomere s VW SK), uzatvára individuálnu dohodu s takto dotknutými zamestnancami. (Vzor individuálnej dohody je Prílohou č. 2 tejto dohody.)

✅ V prípade, ak títo zamestnanci nepristúpia ku dohode o konte pracovného času, potom im v čase nariadeného čerpania KPČ bude vyplatená náhrada mzdy ako pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, a to vo výške stanovenej v tom čase platnej a účinnej Dohody o prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (Príloha č. 5 k platnej a účinnej kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2023).

? Zhrnutie:?
✅ Ak máte dieťa do 3 rokov, o ktoré sa trvalo staráte a chcete si uplatniť túto výnimku, musíte písomne oznámiť zamestnávateľovi, že sa staráte o vlastné dieťa do 3 rokov. Potom máte 2 možnosti a to buď uzatvoríte individuálnu dohodu o KPČ, ako je uvedené v Dohode o KPČ uzatvorenej medzi MOV a zamestnávateľom alebo nie.

Ak neuzatvoríte individuálnu dohodu o KPČ v čase nariadeného čerpania KPČ bude vyplatená náhrada mzdy ako pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Ďalšie články

SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ NA ZAMYSLENIE

Dočkali sme sa ďalšieho zbytočného útoku MOV na našu organizáciu. Náš príspevok o inflačnej doložke vyvolal rozruch. Hoci sme neútočili na žiadnu organizáciu ani osobu,

Šťastné a veselé

Vážené kolegyne a kolegovia, prajeme vám šťastné a bohaté Vianoce, plné rodinnej pohody a splnených prianí!Nech vám nový rok prinesie viac radosti ako ten predchádzajúci. Ďakujeme za

Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

Zavrieť