NOVINKY

O NÁS

"USPEŠNÝ PODNIK TO SÚ SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI"

PRI SPOKOJNÝCH ZAMESTNANCOCH MÁ SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ MIESTO ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA, KTORÁ RIEŠI ICH PROBLÉMY A ZASTÁVA ICH ZÁUJMY. NAŠA ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ODBOROVÉHO ZVÄZU KOVO VO VOLKSWAGENE FUNGUJE PRE SVOJICH KOLEGOV UŽ 25 ROKOV.

Po likvidácii a následnej konsolidácii prichádzame s vynovenou štruktúrou a presvedčením, že jedine pravda a otvorenosť môžu byť základným predpokladom k úspešnému vyjednávaniu. Zákulisné ťahy a klamstvo ako pracovná metóda nepatria do našej výbavy. My stojíme za našimi členmi, zamestnancami, pretože sme jednými z nich a urobíme všetko pre to, aby sme ukázali, že sme si dôveru našich členov zaslúžili. Základná organizácia OZ KOVO VW pôsobí v podnikoch Volkswagen v Bratislave, Stupave, Martine a Košiciach.

 

NAŠE CIELE

Našim prvoradým cieľom je riešiť Vaše problémy súvisiace so zamestnaním, riešiť kolektívnu zmluvu a rast platov, poskytovať Vám pracovno-právne poradenstvo, sociálny program a ak je to potrebné, aj sociálnu výpomoc. Máme bohatý program benefitov, ktoré môžete využívať pri práci pre jedného z najpopulárnejších a najvyhľadávanejších zamestnávateľov na Slovensku.

Sme toho názoru, že ak budú spokojní zamestnanci, bude prosperujúci aj podnik. A následne by sa to malo odzrkadľovať aj na pracovných podmienkach a mzde. Využívame všetky nástroje Zákonníka práce a máme za sebou aj silného partnera, najväčší Odborový zväz KOVO, ktorý na celom Slovensku združuje vyše 200 tisíc členov v priemyselných oblastiach, ktoré sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky. Preto sú odbory KOVO rešpektovaným partnerom pre vyjednávanie tak u zamestnávateľov, ako aj u politikov.

 

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

ZO OZ KOVO má ako prvá na Slovensku vlastného špecialistu pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V prípade potreby si dokážeme samostatne a nezaujato zmerať množstvo škodlivých faktorov v pracovných podmienkach a tým poukázať na ich intenzitu resp. navrhnúť zlepšenie ochrany a bezpečia pri práci. Pre zamestnancov so zdravotným obmedzením sa nám podarilo vytvoriť ojedinelý projekt – Komisie zdravotných obmedzení.

Zamestnanci Volkswagen Slovakia sa môžu pochváliť jednou v najvyšších priemerných miezd na Slovensku. Vďaka silnému postaveniu odborového združenia sa nám podarilo presadiť značný nárast odmien pre zamestnancov za hospodársky bonus, stály rast tarifných miezd a tiež historický bonus. Dorovnanie platov v tom istom podniku v rôznych regiónoch Slovenska Niekoľkokrát zvýšené mzdy v rôznych podnikoch, kde pôsobia základné organizácie OZ KOVO. Dosiahli sme historické maximá a budeme vyjednávať aj za Vás.
OZ KOVO vyjednáva 7 kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v odvetviach strojárskeho, hutníckeho, elektrotechnického, sklárskeho priemyslu, verejnej autobusovej dopravy a služieb a podieľa sa aj na vyjednávaní kolektívnej zmluvy zamestnancov Hasičského a záchranného zboru. Vo svojich takmer 400 základných organizáciách vyjednáva podnikové kolektívne zmluvy, ktoré reálne zlepšujú pracovné podmienky zamestnancov týchto podnikov.

HISTÓRIA

Sme tu pre Vás už 25 rokov! Základná organizácia OZ KOVO VW bola dňa 28.5.1992 zapísaná do registra organizačných jednotiek OZ KOVO pod organizačným číslom 03-2634-7102.

Predchádzalo tomu verejné zhromaždenie zamestnancov Volkswagen, spol. s r.o., s cieľom založenia vlastnej odborovej organizácie. Od svojho začiatku sa v jej vedúcich pozíciách vystriedali piati predsedovia a stále bola pod krídlami najsilnejšieho a najväčšieho odborového zväzu na Slovensku, OZ KOVO.

KTO SME

BRANISLAV CHMÚRNY

Predseda VZO OZ KOVO VW SK

MARTIN KAVICKÝ

Podpredseda VZO OZ KOVO VW SK

MAREK MIFKA

Predseda OU ZO OZ KOVO VW SK Bratislava

LIBUŠA ŠČEPÁNOVÁ

Členka výboru ZO OZ KOVO VW SK

MAREK ŠEVČÍK

Člen výboru ZO OZ KOVO VW SK

Odboroví predáci Martin

Vladimír Svitek

Peter Okuliar

Peter Lúdik

Ľubomír Burdiliak

Tomáš Pius

Miroslav Lettrich

Filip Valko

Ivan Ziman

Odboroví predáci Bratislava

Tatiana Bírešová

Stanislav Birošík

Zoltán Benian

Tomáš Juhoš

Ľudmila Bučková

Marek Petrek

CHCETE BYŤ INFORMOVANÍ O VŠETKOM A VŽDY NAČAS?

ZAREGISTRUJTE SA NA ODOBERANIE NÁŠHO NEWSLETTERA!

PRIDAJ SA K NÁM!

PREČO SA STAŤ ČLENOM ODBOROVÉHO ZVÄZU?

PODĽA ŠTATISTÍK MAJÚ ZAMESTNANCI, ORGANIZOVANÍ V ODBOROCH V PRIEMERE O 20%VYŠŠIE PLATY. LEN V PODNIKU VOLKSWAGEN SA NÁM ICH PODARILO ZVÝŠIŤ NIEKOĽKOKRÁT. LEN V PRIEMERNEJ TARIFNEJ TRIEDE 5 SA ZA 20 ROKOV ZDVIHLI MZDY O 200%.

A to je realita, nie skreslené želania. Byť členom odborového zväzu znamená spojiť sily a stať sa omnoho silnejším v priamom dialógu so zamestnávateľom, pri presadzovaní svojich požiadaviek a oprávnených potrieb. Či už chcete lepšie ohodnotenie, pracovné podmienky, ale aj sociálne istoty, bezplatné právne poradenstvo a ochrannú ruku silného partnera v prípade akýchkoľvek krízových situácií. Áno, odbory sú občas nepríjemné. Vyčítajú, hovoria nahlas, sú v médiách, vystupujú proti zamestnávateľovi, neváhajú ísť na barikády a dožadovať sa práv svojich členov.

 

ODBORY BOJUJÚ. BOJUJÚ REÁLNE, BOJUJÚ V PRVEJ LÍNII A BOJUJÚ ZA VÁS.

ĎAKUJEME ZA DÔVERU VŠETKÝM NAŠIM ČLENOM A VÍTAME VÁS AKO NOVÉHO ČLENA!

KONTAKT

KDE NÁS NÁJDETE

Kancelária sa nachádza v budove A4 spojovací krčok oproti kancelárii sociálných služieb. Prepojenie administratívnej budovy a haly H6.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Zaregistrujte sa do nášho SMS pripomienkovača a už Vám neujde žiadna dôležitá správa o chystaných akciách!

BRANISLAV CHMÚRNY

MILÉ KOLEGYNE, MILÍ KOLEGOVIA, RÁD BY SOM SA VÁM PREDSTAVIL.

Volám sa Branislav Chmúrny a som predsedom ZO OZ KOVO VW SK.

Vo Volkswagene pracujem už od r. 2001, kde som nastúpil pôvodne ako výrobný pracovník v Martine. Časť mojej odborárskej dráhy sa odohrávala bok po boku kolegu Jána Ivana, ktorý je odborovým predsedom v martinskom závode. Členom odborov som však nebol od úplného začiatku. Práve Jano Ivan sa v tom čase, keď som bol v úvodnom programe ako nový pracovník z pracovných dôvodov stretnutia nováčikov v úvodnom programe nezúčastnil. A keďže som mal vždy svoj názor a nebol som ovca, pred ktorú dajú papier a „na, podpíš!“, tak som ho neskôr spolu s mojim ďalším kolegom vyhľadal osobne na stredisku, kde pracoval. Keď sme sa porozprávali z očí do očí, čomu my v Martine hovoríme „chlapský prístup“, získal som presvedčenie, že odbory majú zmysel a naozaj z vlastného presvedčenia chcem do nich vstúpiť.

PREČO O TOM PÍŠEM?

Každý, kto sa stane členom odborov, má na to určité dôvody o ktorých vie najlepšie on sám. Či je to len čerpanie nejakých bonusov ako z katalógu jednej benzínovej pumpy alebo zo zľavomatu, alebo strach, že v silnom kolose budem sám a neviem na koho sa v pracovných otázkach obrátiť, niekedy pocit zraniteľnosti a potreba niekoho silného, kto si to vydiskutuje s vedením za mňa. A niekedy uvedomovanie si vlastnej hodnoty a chuť pridať ruku k dielu, aktívne sa pripojiť k tým pár, ktorí majú kompetencie a tvoria niečo hodnotné pre ostatných. V roku 2008 som sa stal členom DV v Martine a následne aj zástupcom zamestnancov pre BOZP. V januári 2017 som bol zvolený do funkcie predsedu Základnej organizácie OZ KOVO VW SK. Ako nový predseda chcem pomôcť našej organizácii v zmene niektorých procesov, v zlepšení komunikácie smerom k našim členom. Naši členovia budú o zásadných veciach, týkajúcich sa našej ZO vždy informovaní. Rozhodnutia ohľadom financií budú transparentné a nič nebude zahmlievané tak, ako tomu bolo v minulosti. Som otvorený človek a otvorene poviem nielen objektívne fakty, ale aj subjektívny názor.

Prostredníctvom nielen tejto našej stránky budete pravidelne informovaní o situácii v podniku, o riešeniach Vašich problémov, poradíme Vám v problematike BOZP, pracovno-právnych otázkach, ale aj s problémami, s ktorými sa na nás obrátite. Rád a s hrdosťou by som Vás informoval, že aj napriek všetkým doterajším tvrdeniam niektorých našich oponentov Vás môžem ubezpečiť, že naša Základná organizácia OZ KOVO VW SK stále funguje, funguje po novom a to aj napriek, alebo možno vďaka problémom, ktoré jej boli spôsobené dnes už bývalým vedením. Chcem všetkým našim členom poďakovať za ich vernosť našej organizácii, ktorou vyjadrujú svoj postoj k súčasnej situácii, za trpezlivosť a dôveru voči ľuďom, ktorí to s touto organizáciou myslia vážne.

MARTIN KAVICKÝ

MAREK MIFKA

PATRÍM TIEŽ K TÝM ZAMESTNANCOM, KTORÍ SÚ VO VOLKSWAGENE TAKÝ STABILNÝ TÍM.

Pracujem tu už 17 rokov a mám stále v pamäti, ako som zváral prvé VW POLO. Keďže som vyštudoval elektrotechnický odbor, bolo mojim cieľom posunúť sa smerom k elektroúdržbe. S nábehom nového Touaregu v roku 2001 sa mi to podarilo. Najskôr ako Anlagefuehrer a po čase som prešiel na údržbu haly H6b.

Členom ZO OZ KOVO som tak, ako mnohí z vás, od svojho nástupu do podniku. Celkom prirodzene som mal potrebu silného partnera, ktorý bude protipólom zamestnávateľovi. Väčšia časť môjho členstva bola pasívna. Až do začiatku októbra, kedy veľká časť našich členov bola odrazu presvedčená o správnosti vystúpenia z OZ KOVO, bez akéhokoľvek vysvetlenia a zisťovania si kompletných informácií o vzniknutej situácii.

Ja nie som ten typ. Rád si vypočujem všetky strany, než si vytvorím svoj vlastný názor. Nepodpíšem len tak hocičo. A tak som sa po ucelení si informácií a hodnôt zapojil najskôr ako poverený člen výboru, následne ako zvolený predseda bratislavského odborového úseku. Na vlastnej koži zažívam, ako sa z našej spoločnosti vytráca slušnosť, korektnosť, ľudskosť, zásadovosť a solidarita – základné princípy odborárov a na týchto princípoch chcem tak ako doposiaľ stavať svoju prácu v odboroch aj do budúcnosti.

LIBUŠA ŠČEPÁNOVÁ

MOJE MENO JE LIBUŠA ŠČEPÁNOVÁ, MÁM 35 ROKOV A PRE SPOLOČNOSŤ VW PRACUJEM UŽ 17 ROKOV.

Začínala som u externých dodávateľov, prešla som si pozíciou agentúrnej zamestnankyne a posledných 5 rokov som kmeňovou zamestnankyňou.

Prečo som sa rozhodla pre odbory? Už počas úvodného programu som vstúpila do radov OZ KOVO, čo som už počas prvých mesiacov práce vo VW aj využila na riešenie pracovných problémov, právnej pomoci a to potvrdilo správnosť môjho rozhodnutia pre túto odborovú organizáciu. V snahe pomôcť a zapojiť sa do diania som sa stala aj odborovou predáčkou, v čase veľkých zmien som bola členkou prípravného výboru a následne som bola zvolená ako členka VZO.

Moje osobné skúsenosti, pomoc mne a následne aj pomoc pri riešení problémov kolegov, zastupovanie pri riešení rôznych krízových situácií a vždy férový prístup ma doviedli k presvedčeniu, že tieto odbory stoja za to, aby fungovali, napĺňali svoje poslanie a neustále sa zlepšovali v prospech všetkých zamestnancov. Stoja za to, aby zaujali pozíciu, ktorú tu mali takmer 25 rokov.

Hoci momentálna situácia nie je jednoduchá, verím, že mojou prácou, nasadením a zapálením pre vec sa mi podarí splniť všetky moje plány a ľudia pochopia, že odbory nie sú ich nepriateľ, ani politická strana, ale sú to ľudia, ktorí stoja na ich strane a hája ich záujmy.

MAREK ŠEVČÍK

DO VOLKSWAGENU V MARTINE SOM NASTÚPIL V POLOVICI ROKA 2001 AKO VÝROBNÝ PRACOVNÍK.

Členom odborov som hneď od prvého dňa nástupu. Členom výboru som sa prvý raz stal v roku 2012 a od vtedy naďalej zastupujem odborárov z Martina. Zúčastnil som sa aj kolektívneho vyjednávania v roku 2015 ako zástupca za Martinský závod. V novembri 2016 pri snahe zlikvidovať ZO OZ KOVO väčšinou bývalých členov výboru, som hneď vedel, že žiadny prestup sa u mňa nebude konať. V podstate som aj rád, že sa stôl vyčistil a demagógia s klamstvami už vládne na opačnej strane. Momentálne sme dobrá partia, nič sa nezatajuje a každého názor a hlas má svoju váhu.

Práca zastupovať ľudí ma baví, aj keď je to dosť často na úkor súkromného času. Rád si ľudí vypočujem a snažím sa pomôcť so všetkým, čo je v mojich kompetenciách.

Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

Zavrieť