AKO JE TO S PRIEPUSTKAMI?

Obrátili sa na nás mnohí zamestnanci a pýtali sa ako je to s priepustkami.
Podľa Zákonníka práce sú v § 141 upravené Dôležité osobné prekážky v práci v ods. 2.
Podľa ustanovení ZP zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno
a) z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to rozlišujeme ako pracovné voľno s náhradou mzdy a ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy.
Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Tehotné zamestnankyne majú výnimku a pracovné voľno s náhradou mzdy sa im poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
b) z dôvodu sprevádzania a to:

  1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
  2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Dôležité osobné prekážky ako je vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení alebo sprevádzanie rodinného príslušníka musí zamestnanec v súlade s § 144 ZP dokladovať . Rozlišujem dva prípady a to keď zamestnanec vie, že bude mať plánovane vyšetrenie alebo ošetrenie on alebo rodinný príslušník vtedy riadne nahlási vopred svojmu nadriadenému svoju neprítomnosť.
Ak sa stane, že musel vyhľadať lekára za nepredvídateľných okolností, je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Pýtali ste sa nás aj ako preukazujete trvanie ošetrenia u lekára. Je možné použiť štandardizované tlačivo – priepustka. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Teda ak ide o celodenné ošetrenie alebo vyšetrenie túto skutočnosť by mal vyznačiť lekár.
Alebo ak ste boli len na pol dennom ošetrení alebo vyšetrení znova vám to musí lekár na potvrdení uviesť.
Na záver teda priepustka by mala obsahovať údaje ako dátum, dĺžka trvania ošetrenia alebo vyšetrenia a pečiatku zariadenia alebo lekára.

Ďalšie články

SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ NA ZAMYSLENIE

Dočkali sme sa ďalšieho zbytočného útoku MOV na našu organizáciu. Náš príspevok o inflačnej doložke vyvolal rozruch. Hoci sme neútočili na žiadnu organizáciu ani osobu,

Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

Zavrieť