Výhody pre členov

Členom sa môže stať každý zamestnanec a to podaním prihlášky a  zaevidovaním v základnej organizácii. Členovia, ktorí boli vylúčení, vyškrtnutí, alebo vystúpili z odborov môžu byť znova prijatí za člena na základe písomnej žiadosti, po súhlase výboru ZO. O opakované prijatie môže bývalý člen požiadať najviac dvakrát.

Z členských príspevkov vytvárame finančné fondy, ktoré slúžia na uspokojovanie sociálnych potrieb našich členov.

1. Fond sociálnej výpomoci – z ktorého je možné čerpať podporu pri narodení dieťaťa a podporu pri dlhodobej práceneschopnosti člena a to až do dĺžky šiestich mesiacov. Táto podpora je dokonca nárokovateľná opakovane aj pri každej ďalšej dlhodobej práceneschopnosti. Taktiež je z tohto fondu členom uhrádzaná podpora pri prvom odchode do starobného alebo plného invalidného dôchodku, pričom výška sumy závisí od dĺžky členstva v odboroch, ale aj mimoriadna sociálna podpora na základe žiadosti člena, ktorý sa dostal do sociálneho problému.

Život prináša rôzne ťažké a neočakávané udalosti a v prípade úmrtia člena je práve z tohto fondu vyplácaná priamym rodinným príslušníkom finančná podpora na pomoc s pohrebnými nákladmi. Rovnako tak podporujeme aj priamo našich členov pri úmrtí ich priameho rodinného príslušníka.

2. Fond na rekreácie a spoločenské akcie ZO – príspevky na detské tábory, na rekreačné pobyty, na nájom športových zariadení a pod.

3. Rezervný fond – ten sa tvorí s cieľom vytvorenia finančných rezerv na hradenie mzdových nákladov pri pracovných bojoch členov ZO. Práve z neho uhrádzame našim členom náhradu mzdy napríklad počas štrajku. Naši členovia sa môžu spoľahnúť, že nezostanú bez kompenzácie za dni štrajku, ani že im budú uhradené len povinné odvody. Po júnovom štrajku sme všetkým našim členom, ktorí poslali žiadosť, vyplatili kompenzáciu 50€ za každý deň štrajku.

Ďalšie články

SKVELÁ PRÍLEŽITOSŤ NA ZAMYSLENIE

Dočkali sme sa ďalšieho zbytočného útoku MOV na našu organizáciu. Náš príspevok o inflačnej doložke vyvolal rozruch. Hoci sme neútočili na žiadnu organizáciu ani osobu,

Šťastné a veselé

Vážené kolegyne a kolegovia, prajeme vám šťastné a bohaté Vianoce, plné rodinnej pohody a splnených prianí!Nech vám nový rok prinesie viac radosti ako ten predchádzajúci. Ďakujeme za

Pokračovaním v používaní stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby používali súbory "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo ak kliknete na tlačidlo "Rozumiem" nižšie, súhlasíte s tým.

Zavrieť